Atgal

Žirnių, pupų derliaus tvarkymas

2019 m. žirnių, pupų derliaus įkainiai*, eurais (be PVM) 

Paslaugos pavadinimas


Eurais


Mato vnt.
Priėmimas (kokybės nustatymas, svėrimas, iškrovimas) 3,30 1 t. (fiziniu svoriu)
Džiovinimas 4,00 1 proc./1 t.
Džiovinimas (kai drėgmė viršija 17 proc.) 4,20 1proc./1t.
Valymas 2,20 1 proc./1 t.
Saugojimas 2,00 1 t./ mėn.
Išdavimas 3,30 1 t.