Atgal

Grūdų derliaus tvarkymas

2023 m. grūdų derliaus įkainiai*, eurais (be PVM) 

Paslaugos pavadinimas


Eurais


Mato vnt.
Priėmimas (kokybės nustatymas, svėrimas, iškrovimas) 3,00 1 t. (fiziniu svoriu)
Džiovinimas 7,20 1 proc./1 t.
Valymas 2,50 1 proc./1 t.
Saugojimas 2,00 1 t./ mėn.
Išdavimas 3,00 1 t.
*- paslaugų kainos gali keistis, atsižvelgiant į kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius