APIE MUS

UAB „Tiskūnų AGRO“ įsikūrė 2006 metais pačiame Lietuvos viduryje - Kėdainių rajone Tiskūnų kaime, strategiškai patogioje vietovėje tiek ūkininkams , tiek jų užaugintos produkcijos supirkėjams.

Per savo veiklos metus bendrovė produktyviai išnaudojo savo turimus sandėliavimo plotus bei naujas technologijas ir sukūrė stiprų grūdų elevatorų, kuris glaudžiai, našiai ir efektyviai bendradarbiauja su visais įmonės klientais. Įrengta šiuolaikinė laboratorija, kuri aprūpinta pačiais naujausiais įrengimais grūdų bei rapsų sėklų kokybei nustatyti.

Elevatorius pajėgus stacionariose saugyklose talpinti apie 40 tūkst. tonų javų, tačiau reikalui esant žemdirbiams gali pasiūlyti ir kitą grūdų saugojimo būdą, specialias saugojimo rankoves, kuriomis savo saugyklos galimybes praplečia dar apie 10 tūkst. tonų.

Bendrovė vykdo grūdų elevatoriaus funkcijas:
  • grūdų, rapsų, žirnių bei pupų priėmimas
  • grūdų, rapsų, žirnių bei pupų kokybės nustatymas
  • džiovinimo ir valymo paslaugos
  • kokybiško saugojimo paslaugos
  • rūdų, rapsų, žirnių bei pupų pakrovimas į autotransportą arba geležinkelio vagonus
  • transporto paslaugos
Šiuo metu bendrovė bendradarbiauja su daugeliu stambiųjų  grūdus superkančių įmonių.

MISIJA – padėti žemės ūkio produkcijos augintojams ir supirkėjams realizuoti savo planus, sudaryti geriausius sandorius.

VIZIJA – tapti konkurencinga, novatoriška ir efektyviai su klientais bei partneriais dirbančia įmone.