Kviečiai (LST1524)

Klasė Ekstra 1 2 3 4
Baltymų kiekis ne mažiau kaip, % 14,0  13,0  11.5  10.5 Neribojama
Hektolitro masė ne mažiau kaip,  kg/hl 78,0  73,0  73,0  72,0 Neribojama
Šlapiojo glitimo kiekis ne mažiau kaip, % 28,0  28,0  23,0  19,0 Neribojama
Kritimų skaičius ne mažiau kaip, s 280  220  220  200 Neribojama
Sedimentacijos rodiklis ne mažiau kaip, ml 35  35  25  20  Neribojama
Drėgnis ne daugiau kaip, % 19,0 19,0 19,0 21,0  Neribojama
Bendras priemaišų kiekis ne daugiau kaip, % 9,0  9,0  11,0  12,0 35,0
Grūdinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip, % 6,0  6,0  8,0  9,0 30,0
Fuzariozės pažeistų kviečių kiekis, ne daugiau kaip % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Šiukšlinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip, % 3,0  3,0  3,0  3,0  5,0

 
PASTABOS:
1) Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais neleidžiami;

2) Pristatytų grūdų užskaitomas svoris perskaičiuojamas pagal bazinius rodiklius: drėgmė ne daugiau kaip 14,0% (ekstra - III klasės), 14,5% ( IV klasė); šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%.