Kviečiai (LST1524)

Klasė Ekstra 1 2 3 4
Baltymų kiekis ne mažiau kaip, % 14  13  11.5  10.5 -
Hektolitro masė ne mažiau kaip,  kg/hl 78  73  73  72  -
Šlapiojo glitimo kiekis ne mažiau kaip, % 28  28  23  19  -
Kritimų skaičius ne mažiau kaip, s 280  220  220  200  -
Sedimentacijos rodiklis ne mažiau kaip, ml 35  35  25  20  -
Drėgnis ne daugiau kaip, % 19 19 19 21  
Bendras priemaišų kiekis ne daugiau kaip, % 6  9  11  12 35
Grūdinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip, % 5  6  8  9 30
Šiukšlinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip, % 1  3  3  3  5

 
PASTABOS:
1) Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais neleidžiami;

2) Pristatytų grūdų užskaitomas svoris perskaičiuojamas pagal bazinius rodiklius: drėgmė ne daugiau kaip 14,0% (ekstra - III klasės), 14,5% ( IV klasė); šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%.